User:用戶

维基语录,自由的名人名言录
跳到导航 跳到搜索

您現在所瀏覽的網站是「Wikiquote」:


用戶 在UncyclopediaUncyclopedia偽基百科﹝正體中文﹞偽基百科(中文)用戶 在WikipediaWikipedia粵語維基百科維基詞典维基语录维基新闻維基教科書维基文库測試維基百科(test)MediaWikiMetaWikimedia CommonsWikispecies


  • 有任何問題歡迎隨時到我的用戶討論頁發問,或者寄信到 z135793@gmail.com