跳转到内容

维基语录:巴別/zh-0

维基语录,自由的名人名言录

本頁面是一段對不會中文的其他語言用戶講解的簡單說明。

zh-0
此用戶无法理解汉语

العربية[编辑]

 • إذا كنت تبحث عن أشخاص يتكلمون العربية، اقرأ Category:ar 使用者. لقائمة المستخدمين حسب اللغة اذهب الى Category:用户语言.
 • إذا كنت قد سجلت اسمك في ويكيبيديا الصينية و لكنك لا تتكلم الصينية، ضع من فضلك هذا القالب في صفحتك: {{User zh-0}} هذه الرسالة تعني بالصينية بأنك لا تفهم الصينية، لكي يعرف المستخدمون الآخرون ذلك.

Bosanski[编辑]

 • Ako ste registrovani korisnik na korejskoj Wikipediji a ne govorite korejki jezik, stavite šablon {{user zh-0}} na vašu korisničku stranicu. Time ćete drugim korisnicima dati na znanje, da ne razumijete korejki jezik.

Català[编辑]

 • Si ets un usuari registrat de la Wikipedia en Coreà i no entens l'Coreà, sis-plau posa {{User zh-0}} a la teva pàgina de usuari. Aquest es un missatge que diu (en Coreà) que no entens el Coreà, per que els demés wikipedistes hu sàpiguen.

Deutsch[编辑]

 • Wenn du auf der Chinesischen Wikipedia registriert bist, aber kein Chinesisch sprichst, füge bitte ein {{User zh-0}} auf deiner Benutzerseite ein. Dieser Text sagt auf Chinesisch, dass du diese Sprache nicht verstehst, so sind die anderen Benutzer gewarnt.

Dansk[编辑]

 • Hvis du er registreret bruger på Kinesisk Wikipedia, men ikke kan kinesisk, så sæt {{user zh-0}} på din brugerprofil. Det forklarer - på kinesisk - at du ikke forstår kinesisk, så at andre brugere kan få det at vide.

Ελληνικά[编辑]

 • Αν θέλετε να βρείτε κι άλλους χρήστες που να μιλούν την ελληνική, πηγαίνετε στην Category:el 使用者. Για άλλες γλώσσες ελέγξτε την Category:用户语言.

 • Αν είστε εγγεγραμένος χρήστης της Κινέζικης Βικιπαίδεια αλλά δε γνωρίζετε την Κινέζικη, παρακαλούμε προσθέστε {{User zh-0}} στην προσωπική σας σελίδα χρήστη. το μήνυμα λέει - στα Κινέζικα - ότι δεν κατανοείται Κινέζικα με σκοπό να ενημερώσετε τους άλλους χρήστες.

English[编辑]

 • If you are a registered user in the Chinese Wikipedia but do not understand Chinese, please add {{User zh-0}} to your user page. This message says - in Chinese - that you do not understand the Chinese language, so the other users will be alerted.

Español[编辑]

 • Si eres un usuario registrado de la Wikipedia en chino y no comprendes chino, por favor adjunta {{User zh-0}} en tu página de usuario. Esto es un mensaje que dice (en chino) que no entiendes chino, para que los otros wikipedistas lo sepan.

Français[编辑]

 • Si vous êtes un utilisateur enregistré dans la Wikipédia chinoise mais que vous ne comprenez pas la langue chinoise, ajoutez svp {{User zh-0}} à votre page d'utilisateur. Ce message indique - en chinois - que vous ne comprenez pas le chinois, ainsi les autres utilisateurs en seront avisés.

Hrvatski[编辑]

 • Ako ste registrirani korisnik korejanske Wikipedije, a ne razumijete korejanski, molimo Vas da dodate {{user zh-0}} na Vašu korisničku stranicu. Time javljate - na korejanskome - da ne govorite korejanski, kako bi ostali korisnici bili upozoreni.

Bahasa Indonesia[编辑]

 • Jika Anda adalah pengguna yang terdaftar di Wikipedia Tionghoa namun tidak mengerti bahasa Tionghoa, tambahkan {{User zh-0}} ke halaman pengguna Anda. Pesan ini - yang ditulis dalam bahasa Tionghoa - berisi informasi bahwa Anda tidak mengerti bahasa Tionghoa agar pengguna lainnya mengetahuinya.

Italiano[编辑]

 • Se sei un utente registrato della Wikipedia in cinese ma non capisci il cinese, per favore aggiungi {{user zh-0}} alla tua pagina utente. Questo messaggio dice - in cinese - che non comprendi il cinese, così che gli altri utenti possano essere avvisati.

日本語[编辑]

 • 日本語を話せるユーザをお探しでしたら、日本語使用者のカテゴリをご覧ください。他の言語を話すユーザは:Category:用户语言カテゴリで見ることができます
 • もし、中国語がまったく話せない場合は、テンプレート{{user zh-0}}を利用者ページに付加してください。このテンプレートは中国語で書かれており、あなたが中国語を話さないことを他のユーザに伝えます。

한국어[编辑]

 • 한국어를 할 줄 아는 사용자를 찾으신다면 한국어 사용자 의 분류 를 살펴보시기 바랍니다. 다른 언어 사용자는 사용자 언어 분류에 있습니다.
 • 만약 중국어 위키백과에 사용자 등록은 했지만 중국어를 이해하지 못한다면, 사용자 페이지에 {{user zh-0}} 를 추가해주세요. 여기에 써 있는 문장은 - 중국어로 - 당신이 중국어를 이해하지 못한다는 뜻으로, 다른 사용자들이 알아볼 수 있습니다.

Polski[编辑]

 • Jeśli jestes zarejestrowanym użytkownikiem na koreańskiej Wikipedii, ale nie rozumiesz koreańskiego, dodaj proszę {{User zh-0}} do twojej strony użytkownika. Ta wiadomość mówi - po japońsku - że nie rozumiesz koreańskiego, więc inni użytkownicy będą poinformowani.

Português[编辑]

 • Se você for um usuário que não saiba ou não domina a língua chinesa, você pode adicionar a seu pagina do usuário o predefinição de Babel {{User zh-0}} de modo que os usuários que tente a comuncar eles mesmos com você em seu pagina da discussão tem o conhecimento dele.

Русский[编辑]

 • Если Вы хотите найти людей, говорящих по-русски, ищите их в Category:ru 使用者. Чтобы найти пользователей, говорящих на других языках, посетите Category:用户语言.

 • Если вы являетесь зарегистрированным участником китайской Википедии, но не понимаете китайский, пожалуйста, добавьте {{user zh-0}} на вашу страницу участника. В этом сообщении сказано, что вы не понимаете китайский, и другие пользователи будут предупреждены.

Shqip[编辑]

 • Nëse ti je i lajmëruar në Wikipedinë koreane si përdorues, por nuk flet koreanisht, fute të lutem stampën {{user zh-0}} në faqen tëndë të përdoruesit. Kjo në koreanisht i le të tjerëve të kuptojnë që ti nuk kupton koreanisht, me qëllim që ata të jenë të informuar për këtë.

Српски / Srpski[编辑]

 • Уколико желите да пронађете кориснике који причају српски, претражите sr 使用者. За остале језике, проверите 用户语言.
 • Уколико сте регистрован корисник на Кинеској Википедији а не разумете кинески, молимо вас додајте {{user zh-0}} на вашу корисничку страницу. Ова порука гласи - на кинеском - да не разумете кинески језик, тако да ће остали корисници бити обавештени о томе.

 • Ukoliko želite da pronađete korisnike koji pričaju srpski, pretražite sr 使用者. Za ostale jezike, proverite 用户语言.
 • Ukoliko ste registrovan korisnik na Kineskoj Vikipediji a ne razumete kineski, molimo vas dodajte {{user zh-0}} na vašu korisničku stranicu. Ova poruka glasi - na kineskom - da ne razumete kineski jezik, tako da će ostali korisnici biti obavešteni o tome.

Slovenščina[编辑]

 • Če ste registriran uporabnik korejske Wikipedije, toda ne razumete korejščine, prosimo, če dodate {{user zh-0}} na vašo uporabniško stran. To sporoči - v korejščini - da ne govorite jezika, tako da bodo drugi uporabniki posvarjeni.

Svenska[编辑]

 • Om du vill hitta användare som kan svenska, se Category:sv 使用者. För andra språk, se Category:用户语言.
 • Om du är registrerad användare på kinesiskspråkiga Wikipedia men inte förstår kinesiska kan du lägga till {{User zh-0}} på din användarsida. Det meddelande som då visas på kinesiska betyder att du inte förstår kinesiska, så andra användare förstår det.

Українська[编辑]

 • Перелік користувачів ("учасників"), що володіють українською, знаходиться на сторінці Category:uk 使用者. Стосовно інших мов, дивіться Category:用户语言.

 • Якщо Ви є зареєстрований користувач корейської Вікіпедії, але не розумієте корейської мови, будь ласка, розмістіть на особистій сторінці рядок символів {{user zh-0}} - в результаті з'явиться напис, де по-корейському буде вказано, що Ви корейської мови не розумієте - щоб інші користувачі, звертаючись до Вас, враховували це.

Bahasa Melayu[编辑]

 • Jika anda mendaftar di Wikipedia Bahasa Cina tetapi tidak tahu berbahasa Cina, sila tambah {{User zh-0}} pada halaman Pengguna anda.Mesej ini bertulis - Dalam Bahasa Cina - yang anda tidak dapat berbahasa Cina, jadi pengguna lain akan boleh diberitahu.


參看[编辑]